Systemy dozowania farb fleksograficznych

Komputerowe systemy dozowania farb fleksograficznych
Firma MKR Technika sp. z o.o. w swojej ofercie posiada również komputerowe systemy dozowania farb fleksograficznych, potocznie nazywanymi mieszalniami. Systemy te, budowane są w oparciu o autorski program użytkowy PaintBox, wyposażony w szereg udogodnień dla operatora, oraz kadry zarządzającej produkcją. Za dokładność dozowanych farb odpowiedzialna jest waga, pozwalająca dozować do 25kg farby na jeden cykl, przy dokładności 1g! Systemy w zależności od zapotrzebowania klienta mogą zostać wyposażone od 8 do nawet 30 zaworów dozujących poszczególne komponenty.

Komputerowe systemy dozowania farb fleksograficznych - MixInk

Systemy składają się z:

 • szafy operatorskiej wraz komputerem przemysłowym oraz pełnym oprogramowaniem użytkowym
 • stalowej konstrukcji głowicy (stal nierdzewna)
 • stalowych konstrukcji pomp z korytami na węże techniczne (cynkowana)
 • zestawu pomp tłoczących oraz lanc ssąco-powrotnych 
 • wagi przemysłowej max. ważenie do 30kg (dokładność do 1g)
 • kasety do bieżącego przecierania wylotów automatycznych zaworów dozujących
 • nowoczesnego programu użytkowego PaintBox
 • przemysłowego komputer PC wraz z oprogramowaniem oraz monitorem, myszą i klawiaturą
 • drukarki etykiet oraz czytnika kodów kreskowych                                              
 • dokumentacji urządzenia
 • deklaracji zgodności CE
 • szkolenia przyszłej obsługi     

Niektóre z opcji programu PaintBox:

 • Ekran główny – podgląd stanu głównych składników
 • Dodawanie składnika
 • Edycja składnika
 • Dodawanie receptury
 • Edycja receptury
 • Dozowanie (dokładność do 1g)
 • Magazyn główny (przyjmowanie farb od dostawcy) - raportowanie
 • Magazyn przy systemie (pobieranie farb z Magazynu głównego) – raportowanie
 • Magazyn farb resztkowych (dodawane resztki farb powracające z produkcji) - raportowanie
 • Kalibracja systemu oraz zaworów dozujących 
 • Podział systemu na: Serwis, Administrator, Operator z różnymi prawami dostępu
 • Sterowanie ręczne zaworami oraz pompami
 • Cyrkulacja poszczególnych farb pomiędzy głowicą dozującą a pojemnikiem z farbą